IMG 4654

Емоционално и пъстро, с много усмивки и настроение премина първият празник на местното производство, традиции и култура на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

Под наслов „произведено на територията на МИГ – Любимец - Ивайловград”, основен акцент на празника беше изложението на традиционни местни продукти, в което взеха участие над 20 земеделски производители от територията на общините Любимец и Ивайловград. Сусамовия тахан на „Лимера-ГИП” ЕООД и траханата, приготвена от сръчните ръце на Теменужка Матева от село Плевун, представиха традиционните за Ивайловград производства. Благодарение на участието на местните животновъди Запрян Янчев от село Васково и Ангел Петров от град Любимец, гостите на празника имаха възможност да усетят вкуса на родните млечни продукти – сирене и кашкавал.  Натуралните плодови сокове, произведени от ЕТ „НТТ – Христо Николов”, и разнообразните видове плодове и зеленчуци, показаха плодородието на Любимец и трудолюбието на местните земеделски производители – Елена Терзиева, Емилия Дамянова, Маргарита Петрова, Йордан Михайлов, Георги Колев, Рая Факирова, Люба Тананова и др. Домашно произведен пчелен мед и пчелни продукти, представи Таня Георгиева от град Любимец.

Ключова част на празника беше посветена на динята. В конкурса за най-голяма, най-малка и най-вкусна узряла диня, участваха около 12 производители на дини. Жури в тричленен състав, отсъди призови места и в трите категории. Динята, получила първа награда в категория „най-голяма узряла диня”, е с тегло от близо 20 кг., а неин производител e Антоанета Сашева от град Любимец. 

Местната музикална звезда Жоро Любимец, изпълни най-новите си хитове и пя от сърце за всички присъстващи, а танцови състави при НЧ „Братолюбие – 1884”, за пореден път показаха магията на танца.

Гост на празника бе и майсторът на юнашкия тиган - шеф Ангел Ангелов, който приготви и раздаде 350 порции, пилешка кавърма с десет зеленчука.

И за финал какво по-хубаво от отзвукът „...нека празника, се превърне в традиция...”!

Административния екип на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, изказва своите искрени благодарности на инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец и Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград за оказаната подкрепа,  и на НЧ „Братолюбие – 1884”, град Любимец, за безапелационното съдействие при организирането и провеждането на празника.

IMG 4605     IMG 4681

IMG 4729     IMG 4758

IMG 4724      IMG 4714

IMG 4778    IMG 4803

IMG 4632    IMG 4685

IMG 4644    IMG 4618

IMG 4673   IMG 4692

IMG 4902    IMG 4920

Поредния успешно изпълнен проект по линия на стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград“

На 28 юли 2022г., официално беше открит дневния център – „Клуб Приятели” в град Любимец. Сградата, находяща се на ул. „Църковна” в града, е изцяло реновирана и обновена по проект, финансиран по стратегията за Водено от общности местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Изпълненият проект „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора” с бенефициент Община Любимец е на стойност 333 484,56 лева.

Строително-монтажните работи по проекта, продължиха малко повече от една година, но в резултат сградата на „Клуб Приятели”, се превърна в привлекателно място за срещи и развлечение на жителите на града.

   

          

Церемониално прерязване на лентата на обновената сграда, направиха – кмета на Община Любимец – инж. Анастас Анастасов, председателя на Общински съвет Любимец – г-жа Мария Станкова, председателя на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” – г-н Илия Илиев и изпълнителния директор на сдружението – г-н Христо Желев.

Отворен е приемът за проектни предложения по процедура в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от СВОМР на МИГ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Първият краен срок за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 ноември 2022г. Бюджета на приема е 445 102,82 лева. С пълният текст на обявата за кандидатстване може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.654", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".