Списък на лицата, подписали декларация по приложение №6 към чл.24, ал.1, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г.

 

1. Илия Атанасов Илиев - Председател на УС на МИГ, представляващ Община Любимец.

2. Красимир Илиев Димитров - Заместник-председател на УС на МИГ, представляващ Община Ивайловград.

3. Евгения Атанасова Стоянова - Член на УС на МИГ, предтавляваща НЧ "Братолюбие-1884", гр. Любимец.

4. Ангел Георгиев Ангелов - Член на УС на МИГ, представляващ "Пидошев-А" ЕООД, гр. Любимец.

5. Димитър Стоев Митрев - Член на УС на МИГ, представляващ ЕТ "Димитър Митрев", гр. Ивайловград.

6. Христо Иванов Желев - Изпълнителен директор на МИГ.

7. Ралица Николова Уйдурумова-Караджонова - Експерт СВОМР на МИГ.

8. Татяна Иванова Иванова - Счетоводител на МИГ.

9. Анастас Бончев Анастасов - Кмет на Община Любимец.

10. Диана Димитрова Овчарова - Кмет на Община Ивайловград.

11. Христинка Георгиева Видева - Председател на НЧ "Братолюбие-1884", гр. Любимец.

12. Елена Георгиева Костадинова - технически секретар на МИГ.

13. Виолета Атанасова Недялкова - Заместник-председател на УС на МИГ, представляваща Община Ивайловград.