1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 21.03.2019г. 

2. Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения. (Публикуван на 25.04.2019г.)

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. (Публикуван на 25.04.2019г.)

4. Решения на Комисията за подбор на проектни предложения. (Публикувани на 25.04.2019г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/578 от 19.02.2020г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".