1. Списък на проектните предложения, подадени в периода на третия краен срок за кандидатстване до 20.07.2023г. (12.05-20.07.2023г.).

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (публикуван на 13.09.2023г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/5597 от 27.11.2023г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".