Решение на ОС №1 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №2 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №3 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №4 от 15.02.2017г.

Решение на ОС №5 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №6 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №7 от 15.02.2017г.  Решение на ОС №8 от 30.11.2017г.

Решение на ОС №9 от 30.11.2017г.  Решение на ОС №10 от 30.11.2017г.  Решение на ОС №11 от 23.02.2018г.  Решение на ОС №12 от 23.02.2018г.

Решение на ОС №13 от 23.02.2018г.  Решение на ОС №14 от 23.02.2018г.  Решение на ОС №15 от 23.02.2018г.  Решение на ОС №16 от 29.06.2018г.

Решение на ОС №17 от 27.08.2018г.  Решение на ОС №18 от 27.08.2018г.  Решение на ОС №19 от 27.08.2018г.  Решение на ОС №20 от 27.08.2018г.

Решение на ОС №21 от 29.11.2018г.  Решение на ОС №22 от 17.12.2018г.  Решение на ОС №23 от 27.02.2019г.  Решение на ОС №24 от 27.02.2019г.

Решение на ОС №25 от 27.02.2019г.  Решение на ОС №26 от 27.02.2019г. Решение на ОС №27 от 17.05.2019г.  Решение на ОС №28 от 18.12.2019г.

Решение на ОС №29 от 11.06.2020г.  Решение на ОС №30 от 11.06.2020г.  Решение на ОС №31 от 11.06.2020г.  Решение на ОС №32 от 11.06.2020г.

Решение на ОС №33 от 28.07.2020г. Решение на ОС №34 от 18.09.2020г.  Решение на ОС №35 от 13.11.2020г.  Решение на ОС №36 от 13.05.2021г.

Решение на ОС №37 от 13.05.2021г.  Решение на ОС №38 от 13.05.2021г.  Решение на ОС №39 от 25.08.2021г.  Решение на ОС №40 от 13.05.2022г.

Решение на ОС №41 от 13.05.2022г.  Решение на ОС №42 от 13.05.2022г.  Решение на ОС №43 от 13.05.2022г.  Решение на ОС №44 от 24.11.2022г.

Решение на ОС №45 от 20.03.2023г. Решение на ОС №46 от 31.03.2023г.  Решение на ОС №47 от 30.05.2023г.  Решение на ОС №48 от 30.05.2023г.

Решение на ОС №49 от 30.05.2023г.  Решение на ОС №50 от 08.05.2024г.  Решение на ОС №51 от 08.05.2024г.  Решение на ОС №52 от 08.05.2024г.