1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 1.09 - 29.12.2021г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена. (Публикуван на 17.02.2022г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/5128 от 21.11.2022г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".