ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

Мандат на управление: 17.05.2019г. - 17.05.2023г.,

съгласно Решение №27 от 17.05.2019г., Решение №28 от 18.12.2019г., Решение №33 от 28.07.2020г., и Решение №35 от 13.11.2020г., на ОС на МИГ

 

1. Илия Атанасов Илиев - Председател на УС, представител на Община Любимец, град Любимец, ул. "Републиканска" №2 (публичен сектор).

2. Виолета Атанасова Недялкова - Зам. председател на УС, представител на Община Ивайловград, град Ивайловград, ул. "България" №49 (публичен сектор).

3. Евгения Атанасова Стоянова - член на УС, представител на НЧ "Братолюбие-1884", град Любимец, пл. "Трети март" (нестопански сектор).

4. Александър Михайлов Кафадаров - член на УС, представител на "Луксор Комплекс" ЕООД , град Ивайловград, ул. "Армира" №23 (стопански сектор).

5. Иван Николов Алипиев - член на УС, представител на ЕТ "Иван Алипиев", общ. Любимец, с. Малко градище (стопански сектор).

 

Списък на членовете на УС, мандат на управление:17.05.2019г. - 17.05.2023г., съгласно Решение №27 от 17.05.2019г., Решение  №28 от 18.12.2019г., и Решение №33 от 28.07.2020г., на ОС на МИГ. 

Списък на членовете на УС, мандат на управление:17.05.2019г. - 17.05.2023г., съгласно Решение №27 от 17.05.2019г., и Решение №28 от 18.12.2019г., на ОС на МИГ.

Списък на членовете на УС, мандат на управление: 17.05.2019г. - 17.05.2023г., съгласно Решение №27 от 17.05.2019г. на ОС на МИГ.

Списък на членовете на УС, мандат на управление: 19.04.2016г. - 19.04.2019г., съгласно Решение на ОС на МИГ от 19.04.2016г.