ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

мандат на управление: 17.05.2019г. - 17.05.2023г., съгласно Решение №27 от 17.05.2019г., на ОС на МИГ

Име, презиме, фамилия   Сектор на представителство Адресна регистрация/ Седалище Позиция в Управителния съвет
Илия Атанасов Илиев

  Публичен сектор - Община Любимец

град Любимец

ул. "Републиканска" №2

 Председател на УС
Красимир Илиев Димитров

  Публичен сектор - Община Ивайловград

град Ивайловград

ул. "България" №49 

 Зам. председател на УС
Евгения Атанасова Стоянова

  Нестопански сетор - НЧ "Братолюбие-1884", град Любимец

град Любимец

пл. "Трети март"

 Член на УС
Ангел Георгиев Ангелов         

  Стопански сектор - "Пидошев-А" ЕООД, град Любимец

град Любимец

ул. "Дамян Груев" №9

 Член на УС
Димитър Стоев Митрев

  Стопански сектор - Физическо лице, осъществяващо стопанска дейност ЕТ "Димитър Митрев", град Ивайловград

 град Ивайловград

ул. "Ал. Стамболийски" №1

 Член на УС