1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 30.08. - 29.12.2022г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена. (Публикуван на 14.02.2023)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/4966 от 19.10.2023г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".