1. Списък на проектните предложения подадени до 17.00 часа на 28.09.2019г., които са включени в оценителната сесия.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (публикуван на 13.11.2019г.).

3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения (публикуван на 13.11.2019г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/1199 от 18.05.2020г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".