1. Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП).

2. Протокол №1 на КППП - първо заседание.

3. Протокол №2 на КППП - етап на оценка  - АСД на проектните предложения.

4. Протокол №3 на КППП - етап на оценка - ТФО на проектните предложения.

5. Оценителен доклад на КППП от 11.02.2019г.

6. Списък на  предложените за финансиране проектни предложения.

7. Решение №28 от 13.02.2019г., на УС на МИГ за одобрение на оценителния доклад.

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/5155 от 27.12.2019г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".