Решение на УС №1 от 06.02.2017г.  Решение на УС №2 от 06.02.2017г.  Решение на УС №3 от 06.02.2017г.  Решение на УС №4 от 06.02.2017г.

Решение на УС №5 от 06.02.2017г.  Решение на УС №6 от 19.06.2017г.  Решение на УС №7 от 19.06.2017г.  Решение на УС №8 от 25.09.2017г.

Решение на УС №9 от 20.11.2017г.  Решение на УС №10 от 20.11.2017г.  Решение на УС №11 от 20.11.2017г.  Решение на УС №12 от 20.11.2017г.

Решение на УС №13 от 15.02.2018г.  Решение на УС №14 от 21.06.2018г.  Решение на УС №15 от 29.06.2018г.  Решение на УС №16 от 29.06.2018г. 

Решение на УС №17 от 17.08.2018г.  Решение на УС №18 от 27.08.2018г.  Решение на УС №19 от 26.09.2018г.  Решение на УС №20 от 26.09.2018г.

Решение на УС №21 от 18.10.2018г.  Решение на УС №22 от 21.11.2018г.  Решение на УС №23 от 22.11.2018г.  Решение на УС №24 от 29.11.2018г.

Решение на УС №25 от 29.11.2018г.  Решение на УС №26 от 31.12.2018г.  Решение на УС №27 от 29.01.2019г.  Решение на УС №28 от 13.02.2019г.

Решение на УС №29 от 19.02.2019г.  Решение на УС №30 от 15.03.2019г.  Решение на УС №31 от 15.03.2019г.  Решение на УС №32 от 15.03.2019г.

Решение на УС №33 от 15.03.2019г.  Решение на УС №34 от 15.03.2019г.  Решение на УС №35 от 30.04.2019г.  Решение на УС №36 от 30.04.2019г.

Решение на УС №37 от 30.04.2019г.  Решение на УС №38 от 30.04.2019г. Решение на УС №39 от 21.06.2019г. Решение на УС №40 от 21.06.2019г.

Решение на УС №41 от 22.07.2019г.  Решение на УС №42 от 21.08.2019г.  Решение на УС №43 от 21.08.2019г.  Решение на УС №44 от 26.09.2019г.

Решение на УС №45 от 26.09.2019г.  Решение на УС №46 от 18.10.2019г.  Решение на УС №47 от 12.11.2019г.  Решение на УС №48 от 12.11.2019г.

Решение на УС №49 от 18.11.2019г.  Решение на УС №50 от 18.11.2019г.  Решение на УС №51 от 10.12.2019г.  Решение на УС №52 от 10.12.2019г.

Решение на УС №53 от 10.12.2019г.  Решение на УС №54 от 08.01.2020г.  Решение на УС №55 от 13.02.2020г.  Решение на УС №56 от 06.03.2020г.

Решение на УС №57 от 15.05.2020г.  Решение на УС №58 от 02.06.2020г.  Решение на УС №59 от 19.06.2020г.  Решение на УС №60 от 20.07.2020г.

Решение на УС №61 от 31.08.2020г. Решение на УС № 62 от 01.09.2020г. Решение на УС №63 от 01.09.2020г. Решение на УС №64 от 18.09.2020г.