1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 21.07.2019г.

2. Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения. (Публикуван на 13.08.2019г.)

3. Списък на предложени за финансиране проектни предложения. (Публикуван на 15.08.2019г.)

4. Решения на Комисията за подбор на проектни предложения. (Публикувани на 15.08.2019г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/1399 от 02.06.2020г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".