Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 15.07.2024г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 26.01.2024г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 28.12.2023г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 10.02.2023г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 30.12.2022г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (актуализирана информация - 31.12.2021г.)

Регистър по чл.86, ал.2, т.8 от Наредба №22 от 14.12.2015г., с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на "МИГ-Любимец-Ивайловград" и тяхното движение (информация към 1.01.2021г.)