ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) 

НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

1. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, град Любимец, ул. "Републиканска" №2, прадставлявана от Илия Илиев - публичен сектор

2. ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, град Ивайловград, ул. "България" №49, представлявана от Виолета Недялкова - публичен сектор

3. "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЛЮБИМЕЦ 2015", град Любимец, ул. "Републиканска" №2, представлявано от Христо Христозов - нестопански сектор

4. НЧ "БРАТОЛЮБИЕ – 1884", град Любимец, пл. "Трети март", представлявано от Евгения Стоянова - нестопански сектор

5. НЧ "ПРОСВЕТА - 1925“, село Лозен, общ. Любимец, представлявано от Христо Янъков - нестопански сектор

6. НЧ "ПРОБУДА 1914", град Ивайловград, ул. "Орфей" №1, представлявано от Силвия Милчева - нестопански сектор

7. „ПИДОШЕВ - А“ ЕООД, град Любимец, ул. "Дамян Груев" №9, представлявано от Ангел Ангелов - стопански сектор

8. "СТОЙКОВА КОНСУЛТ 73" ЕООД, град Любимец, ул. "Хаджи Димитър" №2, представлявано от Валентина Стойкова  - стопански сектор

9. ЕТ „ИВАН АЛИПИЕВ“, село Малко градище, общ. Любимец, представляван от Иван Алипиев - стопански сектор

10. ТРИФОН ТРИФОНОВ (земеделски производител), град Любимец, ул. "Тунджа" №1 - стопански сектор 

11. "ЛУКСОР КОМПЛЕКС" ЕООД, град Ивайловград, ул. "Армира" №23, представлявано от Александър Кафадаров - стопански сектор

 

Списък на членовете на ОС до 24.11.2022г. 

Списък на членовете на ОС - 28.07.2020г.

Списък на членовете на ОС - 10.12.2019г.

Списък на членовете на ОС - 17.12.2018г.

Списък на членовете на ОС - 30.11.2017г.

Списък на членовете на ОС - 27.06.2016г.