ВРЪЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ №РД 50-149/21.10.2016г., ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД

DSC 2440

 СРЕЩИ И КОНСУЛТАЦИИ С МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

   065        069

079   IMG 1418   IMG 1420

  Ivailovgrad 3       IMG 5110

IMG 8132  IMG 8133  IMG 1789

 IMG 4048    IMG 4045

 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

25-26 ЮЛИ 2018г.

IMG 3036    IMG 3038

IMG 3049   IMG 3099

IMG 3076    IMG 3061

10 -11 ОКТОМВРИ 2018г.

IMG 3250       IMG 3257

IMG 3283 IMG 3264  IMG 3289  

25 - 26 ЮНИ 2019г.

  IMG 4052         IMG 4055

  IMG 4029          IMG 4026

  IMG 4064         IMG 4067

14-15 СЕПТЕМВРИ 2020г.

IMG 4404  IMG 4402  IMG 4413

 ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИГ

 IMG 1436            IMG 1437

  IMG 1450  IMG 1814  IMG 1819 

      IMG 3505  IMG 3518

     IMG 3508  IMG 3528

    IMG 4391 IMG 4394 IMG 4395

ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.

       IMG 3368   IMG 3375

       IMG 3477   IMG 3462   IMG 3487

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020г.

    IMG 4322   IMG 4325   

IMG 4331  IMG 4354 

IMG 4364   IMG 4372 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021г.

        IMG 4490       IMG 4488    

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021г.

        IMG 4543       IMG 4523