1. Списък на проектните предложения, подадени в периода на втория краен срок за кандидатстване до 20.12.2023г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (публикуван на 26.01.2024г.).

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/3306 от 26.06.2024г., на  Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".