1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 17.06-30.09.2021г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена. (Публикуван на 4.11.2021г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/1718 от 30.05.2022г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".