1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 16.08 - 29.12.2021г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена. (Публикуван на 27.01.2022г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/5632 от 13.12.2022г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".