1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 1.09.2022г. - 28.02.2023г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (Публикуван на 16.03.2023г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/3425 от 25.07.2023г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".