Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец март, 2024г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текущата календарна 2024г., и предходната календарна 2023г. 

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текущата календарна 2023г., и предходната календарна 2022г. (актуализиран към месец декември, 2023г.)

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец юни, 2023г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текущата календарна 2023г., и предходната календарна 2022г. (актуализиран)

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2023г., и предходна календарна 2022г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец октомври - месец декември 2022г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец юли - месец септември, 2022г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец юни, 2022г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2022г., и предходна календарна 2021г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец октомври - месец декември, 2021г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец юли - месец септември, 2021г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец юни, 2021г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2021г., и предходна календарна 2020г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец октомври - месец декември, 2020г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец юли - месец септември 2020г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец юни 2020г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2020г., и предходна календарна 2019г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец октомври - месец декември 2019г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчи, за периода месец юли - месец септември 2019г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за периода месец януари - месец юни 2019г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2019г., и предходна календарна 2018г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2018г., и предходна календарна 2017г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, за текуща календарна 2017г., и предходна календарна 2016г.

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени ОП (Списък 2) за календарната 2016г.