1. Списък на проектните предложения, подадени в периода на първия краен срок за кандидатстване до 15.08.2023г.

2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (публикуван на 13.09.2023).

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/214 от 18.01.2024г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".